Zakład pogrzebowy Myślibórz

Myślibórz jest miastem położonym w województwie zachodniopomorskim na Pojezierzu Myśliborskim. Liczba mieszkańców Myśliborza waha się w okolicach 11 tysięcy mieszkańców.

Jest to miasto o długiej historii: prawa miejskie uzyskało w XIII wieku – i z tego właśnie czasu zachowały się niektóre zabytki. Część z nich nadal służy pierwotnym celom sakralnym, niektóre zaś mieszczą rozmaite instytucje kulturalne. Wśród zabytków znajdują się także dawne mury miejskie, bramy i baszty, a także ratusz, wiatrak holenderski, wieża ciśnień oraz m.in. cmentarz komunalny usytuowany na zbiegu ulic Celnej i Daszyńskiego.

Zakład pogrzebowy Myślibórz

Firma pogrzebowa Myślibórz

Cmentarz ten powstał w pierwszej połowie XIX wieku – o czym też przypominają nagrobki z tamtego okresu. Na tej nekropolii w Myśliborzu spoczywają także osoby, które zginęły w czasie I oraz II wojny światowej. Można zatem powiedzieć, że cmentarz ten jest żywym pomnikiem historii, często odwiedzanym przez mieszkańców miasta oraz okolicznych miejscowości.

W Myśliborzu znajdują się również instytucje samorządowe, a także kulturalne oraz edukacyjne. To pozwala osobom zamieszkującym w tym mieście mieć dostęp do wszystkich usług, jakich potrzebują w codziennym życiu.

Dom Pogrzebowy Wrzos służy pomocą mieszkańcom Myśliborza, zapewniając im także kompleksowe usługi pogrzebowe – w tym organizację ceremonii żałobnych tradycyjnych i kremacyjnych, tak o charakterze wyznaniowym, jak i świeckim. Biuro Zakładu Pogrzebowego Wrzos zlokalizowane jest w Myśliborzu przy ul. Celnej 17.

Usługi pogrzebowe Myślibórz

Firma Pogrzebowa Wrzos w swojej ofercie posiada m.in. następujące usługi pogrzebowe:

 • Pogrzeby tradycyjne oraz kremacja
 • Pogrzeby wyznaniowe
 • Pogrzeby świeckie
 • Całodobowe pogotowie pogrzebowe
 • Przewozy zmarłych z zagranicy do Polski
 • Dopełnianie formalności w domu klienta
 • Kompleksowa oprawa muzyczna i dokumentacja fotograficzna pogrzebu
 • Akcesoria pogrzebowe – trumny, urny, odzież pogrzebowa
 • Oprawa florystyczna
 • Możliwość przeprowadzenia ekshumacji
 • Prace cmentarne – w tym murowanie grobów ziemnych

Cmentarze w Myśliborzu

Pogrzeby mieszkańców Myśliborza, organizowane często przez Zakład Pogrzebowy Wrzos, odbywają się najczęściej na następujących nekropoliach:
 • Cmentarz Komunalny – ul. Celna 21, 74-300 Myślibórz
 • Cmentarz w Głazowie – 74-300 Głazów
 • Cmentarz w Golenicach – DK26, Golenice 82b, 74-312
 • Cmentarz w Kierzkowie – 74-312 Kierzków
 • Cmentarz w Ławach – 74-300 Ławy
 • Cmentarz w Rościnie – 74-300 Rościn
 • Cmentarz w Sitnie – 74-300 Sitno
 • Cmentarz w Sulimierzu – Sulimierz 63, 74-300 Sulimierz
 • Cmentarz w Derczewie – ul. Lipiańska, 74-300 Derczewo
Kontakt z Zarządcą Cmentarza Komunalnego w Myśliborzu oraz pozostałych cmentarzy wymienionych powyżej: 95 747 31 17